Activiteiten 2023

———
Sinterklaas leest voor

Sint-Nicolaas logeert dit jaar niet in Westzaan, maar natuurlijk komt hij wel in ‘t Reghthuys de kinderen voorlezen. Op zaterdag 2 december 2023 a.s. vanaf 14.00 uur zijn alle kinderen en hun ouders welkom in de Sinterklaaskamer in ‘t Reghthuys.

De toegangsprijs is 5 euro, inclusief koffie, limonade en pepernoten.

Graag reserveren op de website van ’t Reghthuys www.reghthuyswestzaan.nl

———